DIGITALIZÁCIA NIELEN PRE VEĽKÉ FIRMY – RÝCHLE A JEDNODUCHÉ RIEŠENIA

Uvažujete o digitálnej transformácii?

Digitalizácia je zvyčajne spájaná s cloudovými IT službami rôzneho zamerania. Z procesného hľadiska sa môžeme pozerať na digitálnu transformáciu ako na prechod z papierového sveta do digitálneho prostredia. Avšak je potrebné vyhnúť sa vytvoreniu digitálneho cintorína údajov. Efektívnym riešením sa javí byť digitálny zber údajov, ideálne s automatizovaným vyhodnotením dát a online publikovaním získaných výsledkov, na základe ktorých je možné realizovať potrebné rozhodnutia. Znie to dobre ale javí sa, že takéto riešenia sú komplikované, drahé a implementácia veľmi dlhá. Súčasné možnosti však poskytujú aj rýchle a jednoduché riešenia, vhodné aj pre malé a stredné firmy.


Čo sa naučíte resp. čo si vyskúšate?

• Postup zmeny papierového zberu údajov na digitálny zber
• Vytvorenie vlastného digitálneho formulára a jeho uvedenie do používania
• Vytváranie automatizovaných notifikácií, upozornení na základe aktuálnej situácie
• Tvorenie automatizovaných vyhodnocovaní údajov
• Vytváranie digitálnych dashboardov
• Systém digitálneho toku požiadaviek a vyhodnocovanie efektívnosti tohto systému


Organizačné informácie


Cena

220,-€ bez DPH / účastník.
Cena zahŕňa účasť na tréningu, tréningové materiály, občerstvenie, obed.


Termín a trvanie tréningu

Apríl 2023


Miesto

Na vyžiadanie

Tréning je určený pre

priemyslových inžinierov, procesných inžinierov, zlepšovateľov, výrobných manažérov, logistických manažérov, riaditeľov a konateľov spoločnosti


Upozornenie

Počet miest je limitovaný. Obmedzenie pre počet účastníkov z jednej spoločnosti (po dohode).
Účasť konkrétneho záujemcu podlieha schválenie zo strany organizátora


Online prihláška

Na základe vami zaslaných informácií vám zašleme zálohovú faktúru a taktiež vám budeme priebežne zasielať ďalšie organizačné pokyny.

Napr. počet účastníkov, mená účastníkov, otázky a pod.