AUTOMATIZOVANÝ LOGISTICKÝ PROCES – PRÍPRAVA A PROJEKTOVANIE

Uvažujete o automatizácii logistických procesov?

Uvažujete o automatizovanej logistike, o AMR (autonómnom mobilnom robotovi), ale nemáte istotu, ako bude táto technológia fungovať vo vašich prevádzkových podmienkach? Zaujímavým riešením je vyskúšanie si AMR robota priamo vo vašej prevádzke. Ak sa chcete do takéhoto projektu pustiť, zistíte, že ešte pred samotným projektom musíte zrealizovať dobrú prípravu (definovať proces, zohľadniť obmedzenia, vyriešiť veľa detailov). Znížte vašu neistotu a zlepšite vaše praktické zručnosti účasťou na tréningu priamo vo výrobnom podniku, v rámci ktorého prejdete krok za krokom celým procesom prípravy, projektovania automatizovaného logistického procesu s využitím AMR robota.

Čo sa naučíte?

  • Posúdiť uvažovaný logistický proces pre nasadenie automatizovanej technológie – vhodnosť nasadenia AMR robotov
  • Definovať požiadavky pre automatizáciu logistického procesu (manipulačné jednotky, ich parametre, frekvencie vzniku požiadaviek atď.)
  • Navrhnúť logistický okruh pre AMR robota (nakladacie miesta, vykladacie miesta, miesto pre automatické nabíjanie, parkovacie pozície, atď.)
  • Navrhnúť spôsob vzniku logistickej úlohy pre automatizovaný systém
  • Kapacitne posúdiť vyťaženie AMR robota v rámci uvažovaného procesu, v prípade nízkeho kapacitného využitia hľadať možnosti pre zlepšenie)
  • Definovať spôsob hodnotenia automatizovaného logistického procesu
  • Možnosti digitálnej vizualizácie hodnotených ukazovateľov

Informácie o tréningu

Tréning bude realizovaný v spoločnosti TN SLOVAKIA, s.r.o., ktorá patrí do nadnárodného koncernu TSUBAKI NAKASHIMA CO.,LTD. Spoločnosť sa zaoberá výrobou guličiek do ložísk a iných zariadení – výrobná spoločnosť s procesmi delenia materiálu, trieskového obrábania, tepelným spracovaním, logistickými procesmi atď. Tréning je realizovaný ako jednodňové (8 hodinové) praktické otvorené vzdelávanie. Zameriava sa na vysokú mieru praktickej časti zaručuje získanie reálnych skúseností s postupom prípravy na realizovanie automatizovaných logistických procesov s využitím AMR robotov.

Organizačné informácie


Cena

220,- € bez DPH / účastník.
Cena zahŕňa účasť na tréningu, tréningové materiály, občerstvenie, obed.


Termín a trvanie tréningu

2023/Marec/30; rozsah tréningu 8 hod.


Miesto

Priestory spoločnosti TN SLOVAKIA, s.r.o., Kysucké Nové Mesto


Tréning je určený pre

Priemyslových inžinierov, procesných inžinierov, zlepšovateľov, výrobných manažérov, logistických manažérov, riaditeľov a konateľov spoločnosti


Upozornenie

Počet miest je limitovaný. Obmedzenie pre počet účastníkov z jednej spoločnosti (po dohode).
Účasť konkrétneho záujemcu podlieha schválenie zo strany organizátora


Online prihláška
Na základe vami zaslaných informácií vám zašleme zálohovú faktúru a taktiež vám budeme priebežne zasielať ďalšie organizačné pokyny.
Napr. počet účastníkov, mená účastníkov, otázky a pod.