Národné fórum produktivity

Sme nadšení, že môžeme opäť otvoriť dvere Národného fóra produktivity 2024 a privítať Vás na tejto inšpiratívnej udalosti. Ide o najdlhšie organizované podujatie venované produktivite a konkurencieschopnosti na Slovensku. 

Národné fórum produktivity nie je len o prednáškach a workshopoch. Je o zdieľaní skutočných príbehov, reálnych výziev a inovatívnych riešení, ktoré môžu váš podnik posunúť na úplne novú úroveň. Budete mať príležitosť stretnúť sa s lídrami vo vašom odvetví a získať nové pohľady, ktoré vás posunú vpred.