Udržiavanie a zlepšovanie dosiahnutej úrovne 5S v podmienkach výrobnej firmy

Zlepšite a udržujte štandardy na pracovisku s metódou 5S: Skúsenosti a riešenia priamo z praxe !

Vďaka spoločnosti HYDRO EXTRUSIONS Slovakia, a. s. v Žiari nad Hronom sa uskutočnil 4. júla 2024 jedinečný tréning s názvom ,,Udržiavanie a zlepšovanie dosiahnutej úrovne 5S v podmienkach výrobnej firmy“, realizovaný formou otvoreného praktického tréningu ,, Training in the factory”. Účastníci sa ponorili do tajomstiev efektívneho 5S a naučili sa, ako ho udržiavať a zlepšovať v reálnych výrobných podmienkach.

Program tréningu nájdete tu


Najlepšie zužitkovali získané zručnosti

 • manažéri strednej úrovne,
 • procesní inžinieri a technici,
 • priemyselní inžinieri,
 • interní audítori,
 • všetci, ktorí sa zaujímajú o zlepšovanie a udržiavanie 5S.


Čo účastníci získali tréningom?

Namiesto nudných teórií sa ponorili priamo do praxe počas jednodňového (8 hodinového) tréningu a preskúmali už zavedené 5S systémy v reálnej výrobnej prevádzke. Spoločne zanalyzovali existujúce štandardy, identifikovali oblasti na zlepšenie a zadefinovali stratégie pre trvalé udržanie 5S princípov. Priamy kontakt s reálnym prostredím, nastavenými štandardmi a layoutmi účastníkom poskytli hlboký pohľad a poslúžili ako základ pre následné analýzy a tvorbu vlastných štandardov.


Investícia do budúcnosti

Cena 220€ bez DPH na účastníka obsahovala: 

 • účasť na tréningu, 
 • nové kontakty,
 • benchmarking s ostatnými účastníkmi,
 • tréningové materiály, 
 • nové vedomosti, 
 • praktické zručnosti, 
 • občerstvenie, obed 
 • a na záver osvedčenie o absolvovaní.  

Ak získané zručnosti dokážete aj Vy použiť vo Vašej práci a podarí sa Vám zvýšiť produktivitu na Vašich pracoviskách, určite prínos tohto zlepšenia bude mnohonásobne vyšší ako je samotná výška účastníckeho poplatku.

Ale to nie je všetko!  Každý zlepšovateľ získal po absolvovaní praktického tréningu DARČEK v podobe knižnej publikácie!  Získal tým nielen praktickú skúsenosť, ktorú zužitkuje vo vlastnom podniku, ale aj externý pohľad na nápady a postupy a možnosť benchmarkovať procesy.

Členovia SLCP mali zľavu z účastníckeho poplatku. 

Aké boli očakávania účastníkov?

 • Ako efektívne zaviesť 5S vo svojej firme a posunúť ju na novú úroveň produktivity a efektivity.
 • Získať všeobecný pohľad o aktuálnom stave 5S.
 • Ako minimalizovať a eliminovať plytvanie na pracoviskách.
 • Priblížiť si riešenia systému 5S, logistiku, tok a presun materiálu.
 • Ako zapojiť a motivovať celý tím, aby udržiaval princípy 5S. 
 • Ako auditovať a vyhodnocovať efektívnosť 5S.

Očakávania sa naplnili a účastníci hodnotia tréning takto:

 • „Na praktickom tréningu hodnotím pozitívne, že som si mohol rozšíriť obzory ohľadom problematiky 5S a realizovanie spoločného auditu.“
 • „Za mňa sa mi páčila otvorená vášnivá diskusia, ktorá sa rozprúdila medzi ostatnými účastníkmi a aj pohľad iných spoločností na 5S.“
 • „Oceňujem prepojenie teórie s praxou.“
 • „Vďaka otázkam ľudí z iných prevádzok som zbadal nedostatky, ktoré som predtým prehliadol.“
 • „Tréning sa mi páčil, nemám čo vytknúť… profesionálny prístup a pripravenosť!“
 • „Som rada, že sme sa mohli podeliť o svoje poznatky a skúsenosti s odborníkmi na 5S.“
 • „Od tréningu som nemal žiadne očakávania. Odchádzam motivovaný na systém 5S.“

Máte záujem o rovnaký/podobný tréning?

Máte záujem o realizáciu tréningu Udržiavanie a zlepšovanie dosiahnutej úrovne 5S v podmienkach výrobnej firmy vo Vašej firme, alebo o nejaký iný Training in the Factory? V tom prípade nás kontaktujte na vzdelavanie@centrumproduktivity.sk alebo telefonicky na čísle +421 910 705 876, kde sa bližšie dohodneme na možnosti úpravy programu, aktualizácii úloh, ktoré sa budú v rámci tréningu riešiť a pod.

Tešíme sa na spoločné reálne zlepšovanie produktivity v praxi.