TRÉNINGY A PODUJATIA

Aktuálny tréning – Náhradný termín jún 2024

Predstavte si, že vaša firma je ako štafeta, kde každý proces je jedným bežcom. Ako by ste sa cítili, keby jeden z bežcov zastal na pol ceste, aby si urobil selfie? Práve takto vyzerajú neefektívne procesy v podniku – spomaľujú celkový postup a znižujú produktivitu. Ale nemusí to tak byť! Naučte sa vidieť skryté rezervy a naučte sa projektovať podnikovú šprintérsku štafetu svetovej triedy na tomto špeciálnom tréningu v reálnych podmienkach, na reálnom príklade.


AKTUÁLNY tréning

Už vás nebaví papierový chaos? Chcete konečne zbierať a analyzovať dáta efektívne a bez zbytočných komplikácií? Potom je tu pre vás tréning Digitálna transformácia! Naučíte sa, ako premeniť papierový svet na digitálne prostredie bez vytvorenia “digitálneho cintorína” nepoužiteľných dát. Získate tipy na efektívny zber dát, automatizované vyhodnotenie a online publikovanie výsledkov, na základe ktorých budete môcť robiť tie správne rozhodnutia.

nasledujúci tréning

Ponorte sa do reálneho prostredia už zavedených 5S systémov a spoznajte ich fungovanie v praxi! Spoločne s vami preskúmame existujúce štandardy, odhalíme oblasti na zlepšenie a navrhneme stratégie pre trvalé udržanie 5S princípov. Priamy kontakt s nastavenými štandardmi a layoutmi vám prinesie hlboký pohľad do problematiky a poslúži ako základ pre tvorbu vlastných 5S systémov.


Tréning v podniku

Praktický otvorený tréning realizovaný v podniku (na gembe) má za úlohu spojiť profesionálov z rôznych odvetví pri riešení spoločnej témy a ponúknuť tak rôznorodosť názorov, zaužívaných postupov a vzájomných inšpirácií prečo a ako riešiť problémy inak – lepšie.

Riešenie vybraného problému, spoločne definovaného so spoločnosťou, v ktorej sa tréning realizuje zabezpečí pre účastníka kontakt s reálnou výrobou – výrobným postupom, zamestnancami, aktuálnymi štandardmi, podpornými procesmi – so všetkým čo sa dotýka aktuálne riešenej témy.


Priebeh tréningu

Tréning je zameraný na praktickú realizáciu. Pre zladenie pojmov, vysvetlenie metodického postupu a prípravu účastníkov je v prvej časti nutný odborný výklad.

Zapojenie pracovníkov priamo zo spoločnosti kde je tréning realizovaný dodáva k riešeniu problému skutočné reálne vstupy opisujúce aktuálny stav.
Časť s manažmentom spoločnosti zaručuje diskusiu o širších súvislostiach, podnetoch, ale aj rozhodnutiach.

Tréning je sám o sebe podnetom pre vytvorenie nových partnerstiev, zdieľanie vedomostí, zručností a potenciálnu spoluprácu.


Účastníci

Kto môže byť účastníkom?

 • Každý, kto chce prakticky implementovať zmeny v reálnom podniku, s reálnymi procesmi, v krátkom čase
 • Každý, kto chce overiť, porovnať, zdieľať, vymeniť svoje postupy zlepšovania pri praktickom zadaní v rámci tímu a vyriešiť definovaný problém
 • Každý kto chce, zaviesť zmenu a chce vedieť ako a s čím začať
 • Každý, kto chce poznať postup zavádzania nástroja
 • Každý, kto chce získať praktickú skúsenosť

Prínosy tréningu

Účastník tréningu získa:

 • Praktickú skúsenosť s riešením konkrétneho problému, ktorú zužitkuje vo vlastnom podniku
 • Skúsenosť s iným druhom výroby a jej procesmi
 • Externý pohľad na svoje nápady a postupy
 • Benchmark procesov vo svojej spoločnosti Kontakty, ktoré môžu byť prínosom pri hľadaní riešenia ďalších, iných pracovných problémov

Tréning je jednoznačným prínosom nie len pre účastníkov ale aj pre podnik, v ktorom sa realizuje. Vďaka zameraniu sa na konkrétny problém ponúka vygenerovanie konkrétnych riešení založených na rôznych pohľadoch, skúsenostiach a postupoch, ktoré prinášajú účastníci tréningu v spolupráci s vybranými internými zamestnancami a trénerom.Nový tréning

Nenašli ste medzi zoznamom tréningov taký, ktorý rieši vašu situáciu resp. vyhovuje vašim očakávaniam a potrebám?
Kontaktujte nás a spoločne sa pokúsime nájsť vhodné riešenie.

Prosím, premyslite si základné informácie o praktickom otvorenom tréningu:

 • Téma: na čo sa má tréning zamerať
 • Cieľ: čo očakávate, že sa účastníci tréningu naučia
 • Úloha: čím sa budú účastníci tréningu zaoberať

Kontaktujte nás mailom vzdelavanie@centrumproduktivity.sk, telefonicky +421 902 810 619, alebo prostredníctvom tohto kontaktného formulára:

Napíšte nám

Referencie

Otvorené tréningy sú realizované priamo v prevádzke vybraného partnera. Medzi vybraných partnerov praktických tréningov patria:

Vývoj, výroba a dodávka polymérnych komponentov pre automobilový priemysel
Výrobná spoločnosť, európsky líder v segmente veľkých zváraných oceľových konštrukcií
Výrobca plynových tradičných a kondenzačných kotlov najvyššej kvality
Celosvetový dodávateľ interiérových a exteriérových automobilových systémov
Výrobca presných guličiek do ložísk a presných guličiek do iných zariadení
Výroba výkovkov – TPV riešenie, výroba, tepelné spracovanie, povrchová úprava

Časté otázky

Je potrebné aby som už mal isté skúsenosti z predmetnej témy aby som sa mohol tréningu zúčastniť?

Nie, nie je to potrebné. Tréning je navrhnutý komplexne a to tak, aby bol prínosom pre všetkých účastníkov – pre nováčikov v danej téme, ale aj pre tých, ktorí už istú skúsenosť s témou majú.

Je možné počas tréningu konzultovať problematické oblasti, ktoré máme v našom podniku?

–Samozrejme, tréning je pripravený tak, aby v ňom bol priestor pre vzájomnú diskusiu. V rámci tréningu môžete konzultovať skúsenosti, prekážky, postrehy, s ktorými sa stretávate spolu s ostatnými účastníkmi, zástupcami spoločnosti, v ktorej sa tréning realizuje a samozrejme aj s trénerom.

Je možné realizovať tréning aj v našom podniku?

–Áno samozrejme. V prípade záujmu nás kontaktujte a spoločne zadefinujeme tému tréningu, priebeh, termín a ostatné potrebné náležitosti.

Sú tréningy určené pre všetkých?

–Vzhľadom na vysokú mieru praktických aktivít priamo na „Gembe“, tréningy nie sú určené pre konzultačné a vzdelávacie spoločnosti.

–Je potrebné aby som si priniesol vlastné ochranné pomôcky?

–Nie, je to nutné. Ochranné pomôcky dokážeme zabezpečiť. Ak uprednostňujete vlastné, stačí si ich priniesť.