Digitálna transformácia

Prebuďte digitálnu silu vo vašej firme a transformujte prácu na pracoviskách!

Spoločnosť ŽOS Trnava, a. s., umožnila nahliadnuť do zákulisia svojej firmy, a zároveň sa zúčastniť inovatívneho tréningu ,,Training in the factory“ na tému “Digitálna transformácia“, kde mali účastníci možnosť získať cenné skúsenosti s digitalizáciou procesov a naučiť sa vytvárať elektronické formuláre bez nutnosti špeciálnych IT zručností. Naposledy sa tréning realizoval dňa 10. júna 2024.

Program tréningu Digitálna transformácia nájdete tu


Najlepšie zužitkujú získané zručnosti:

 • manažéri strednej úrovne,
 • pracovníci kvality a údržby, 
 • procesní inžinieri a technici,
 • priemyselní inžinieri,
 • pracovníci výroby,
 • všetci, ktorí sa zaujímajú o zvyšovanie produktivity na pracoviskách.


Čo získate tréningom?

Počas tohto 8-hodinového praktického vzdelávania nebudete len pasívne prijímať teoretické informácie, ale priamo sa zapojíte do návrhu implementácie digitálnych nástrojov vo výrobe. Jednou z hlavných výhod tohto tréningu je spolupráca na riešení praktického problému v spoločnosti ŽOS Trnava, a. s. Budete mať možnosť získať cenné skúsenosti ako postupovať pri transformácii údajov od prvotnej analýzy až po implementáciu digitalizácie v podnikovom prostredí. Naučíte sa používať digitálne nástroje bez nutnosti špeciálnych IT zručností. Cieľom je poukázať, ako jednoduchý a efektívny môže byť zber, vyhodnocovanie a publikovanie dát prostredníctvom digitálnych nástrojov, ktoré Vám pomôžu pri strategickom rozhodovaní. Zabudnite na zdĺhavé, prácne a neefektívne procesy zberu a vyhodnocovania dát. Na tréningu vám predstavíme rýchle a jednoduché riešenia digitálnej transformácie aj pre vašu firmu.

Čo sa naučíte?

 • Ako systémovo postupovať pri digitalizácii procesov – vytvorenie vlastného digitálneho formulára a jeho uvedenie do praxe.
 • Zručnosti ako postupovať pri optimalizáciách súčasných formulárov. 
 • Ako spracovávať zozbierané záznamy.
 • Ako pristupovať pri vizualizácii výsledkov.
 • Ako definovať potenciál digitalizácie na celopodnikové procesy.

Týmto zabezpečíme priamy kontakt s reálnou výrobou, výrobnými postupmi, zamestnancami a aktuálnymi štandardmi, čím vám poskytneme jedinečnú príležitosť získavať skúsenosti priamo z praxe.


Investícia do budúcnosti

Cena 220€ bez DPH na účastníka obsahuje: 

 • účasť na tréningu, 
 • nové kontakty,
 • benchmarking s ostatnými účastníkmi,
 • tréningové materiály, 
 • nové vedomosti, 
 • praktické zručnosti, 
 • občerstvenie, obed 
 • a na záver osvedčenie o absolvovaní.  

Zaplatený účastnícky poplatok nevraciame. V prípade, že sa prihlásený účastník nemôže dostaviť, môže poslať za seba náhradu.

Ale to nie je všetko!  Pre šikovných majstrov digitálnej transformácie máme pripravený DARČEK a pre členov SLCP je navyše pripravená zľava z účastníckeho poplatku. Objavte nové možnosti v oblasti digitálnej transformácie vo výrobe a získajte praktické skúsenosti!

Členovia SLCP majú zľavu z účastníckeho poplatku. 

Doteraz boli audity v ŽOS Trnava vykonávané tradičným spôsobom, pomocou papierových formulárov, excelovských tabuliek a fotografií. Tento manuálny proces bol časovo náročný a náchylný na chyby. Tréning „Digitálna transformácia“ ukázal, že audity môžu byť vykonávané elektronicky, rýchlo a efektívne, s vždy aktuálnymi formulármi. Vďaka systému iForms môžu pracovníci zbierať údaje do štruktúrovanej databázy a vytvárať z nej prehľadné dashboardy s grafmi a obrázkami. Tento prístup umožňuje okamžité vyhodnotenie situácie na jednotlivých pracoviskách, v jednotlivých halách a napokon aj v celom závode.

S akými očakávaniami prišli účastníci na tréning?

 • Získať interný pohľad do procesu zberu dát
 • Pochopiť problémy výrobných podnikov pri digitalizácii
 • Naučiť sa, akým spôsobom zbierať a vizualizovať dáta
 • Získať nové informácie o inováciách a z oblasti digitalizácie bez nutnosti zásahu ľudskej sily
 • Posúdiť kvalitu zberu dát z procesov a ich vplyv na rozhodovanie
 • Ako správne pripraviť pracovné prostredie na zmeny – adaptačný program
 • Pochopiť logiku a kroky v pozadí digitalizácie
 • Efektívne a optimálne riadiť procesy
 • Získať Informácie o digitálnej transformácii monitorovania celého procesu

Očakávania sa naplnili a účastníci hodnotia tréning takto:

„Zistil som, ako sa vyhnúť zbytočným investíciám do ďalších systémov.“
„Získala som detailný prehľad o pohybe informácií.“
„Pozitívne hodnotím aktívny prístup lektorov k téme, ochotu debatovať a vecné podanie informácií
priamo z praxe.“
„Páčilo sa mi, že sme mali možnosť urobiť 5S audit resp. LPA audit po starom a následne formou
digitalizácie.“
„Oceňujem praktický pohľad na problémy a ich aktívne riešenie priamo vo výrobe.“
„Zaujala ma hlavne možnosť, si vyskúšať program iForms na odbúranie papierovej formy evidencie
OEE.“
„Dozvedel som sa, aké existujú možnosti a akou formou je možné do budúcna robiť veci lepšie.“
„Vážim si, že sme dostali priestor na prezentovanie vlastných návrhov a mali možnosť sa dozvedieť
o skúsenostiach ostatných účastníkov s danou problematikou.“
Účastníci najviac ocenili, že videli alternatívu k Microsoft Excel, s ktorým často zápasia pri
elektronickom zbere údajov. Systém iForms (jeden z nástrojov na zber dát z procesu) ponúka riešenie
ukladať údaje do štruktúrovanej databázy, automatické notifikácie, správu užívateľov atď. a to všetko
rýchlo, jednoducho a bez nutnosti zásahu IT špecialistov.

A ako hodnotí tréning samotná firma ZOŠ Trnava?

 • „Získali sme cennú spätnú väzbu od účastníkov a odborníkov na digitalizáciu“
 • „Uistili sme sa, že cesta elektronizácie a digitálnej transformácie je správna“
 • „Našli sme inšpiráciu pre optimalizáciu zberu údajov“
 • „Utvrdili sme sa v tom, že nepotrebujeme žiadne špeciálne investície do business intelligence nástrojov“
 • „Našli sme nástroj, s ktorým môžeme dlhodobo pracovať“

Postrehy našich lektorov

Lektori tréningu ocenili: 

 • Otvorené diskusie na rôzne témy, či už aktuálny stav 5S v ŽOS Trnava alebo poznatky resp. nedostatky digitálnej transformácie v prostredí podnikov u samotných účastníkov tréningu
 • Výmenu skúseností a názorov medzi účastníkmi
 • Aktívne zapájanie sa účastníkov do debát a úloh
 • Výbornú organizáciu a prípravu zo strany ŽOS Trnava (príprava priestorov, občerstvenie, prehliadka priestorov, pomoc pri úlohách)
 • Kreativitu účastníkov pri tvorbe digitálnych formulárov (dizajn, otázky, postupnosť otázok,…)
 • Skvele zvládnutý time management počas celého tréningu
 • Samotnú účasť riaditeľov na záverečnej prezentácii a diskusia s účastníkmi

„Najviac nás zaujalo, že aj firmy rozdielnych veľkostí (firmy s tržbami niekoľko miliárd € a firmy s tržbami niekoľko desiatok až stoviek miliónov €) majú obdobné problémy a vedia nájsť spoločné riešenia a navzájom sa obohatiť.“

Ako sa môžete registrovať?

Máte záujem o realizáciu tréningu Digitálna transformácia v podmienkach Vašej firmy, alebo o nejaký iný Training in the Factory? V tom prípade nás kontaktujte na vzdelavanie@centrumproduktivity.sk alebo telefonicky na čísle +421 910 705 876, kde sa bližšie dohodneme na možnosti úpravy programu, aktualizácii úloh, ktoré sa budú v rámci tréningu riešiť a pod.