Detailné projektovanie pracovísk v praxi

Zlepšite svoje zručnosti pre zvyšovanie produktivity na pracoviskách!

Spoločnosť HOPI SK v Senci sa rozhodla otvoriť dvere svojej firmy a ponúknuť jedinečnú príležitosť zúčastniť sa otvoreného tréningu ,,Training in the factory“ na tému “Detailné projektovanie pracovísk v praxi“, kde sa účastníci naučili ako správne analyzovať pracovisko, definovať odchýlky, vizualizovať aktuálny stav, navrhnúť nový layout a vytvoriť štandard a zabezpečiť jeho používanie. Tréning sa konal dňa 26. júna 2024 o 8.00 hod.


Najlepšie zúžitkovali získané zručnosti:

 • manažéri strednej úrovne,
 • pracovníci kvality a údržby, 
 • procesní inžinieri a technici,
 • priemyselní inžinieri,
 • všetci, ktorí mali záujem o zvyšovanie produktivity na pracoviskách.

Tento tréning bol jedinečnou šancou naučiť sa, ako identifikovať a eliminovať práve tie “selfie momenty” v procesoch a premeniť ich na efektívne a hladko prebiehajúce činnosti pomocou tvorby štandardov. 


Čo sa získalo tréningom?

Základom pre detailné projektovanie pracovísk bolo poznať súčasný stav a požiadavky na budúci stav na základe objemu výrobu, požiadavky na výrobkový mix, zložitosť výrobkov,… Výstupom býva jasne definovaný postup – štandard ako, s čím, za aký čas sa má vyrábať pre dosiahnutie cieľov. 

Počas tohto jednodňového (8 hodinového) praktického vzdelávania získali účastníci nielen teoretické vedomosti, ale predovšetkým praktické zručnosti s projektovaním pracovísk a štandardizáciou práce priamo vo výrobe. Spoločnosť, v ktorej sa tréning realizoval, spoločne s účastníkmi definoval problém, na ktorom pracovali, čo im zabezpečilo priamy kontakt s reálnou výrobou, výrobnými postupmi, zamestnancami a aktuálnymi štandardmi. Získali tak, unikátny pohľad na reálne vstupy opisujúce: 

 • Aké sú ciele a princípy štandardizácie práce. 
 • Ako analyzovať a mapovať existujúce procesy pomocou videozáznamu. 
 • Ako definovať a implementovať štandardy práce. 
 • Ako správne vytvárať layout pracoviska. 
 • Ako riešiť problémy a prekážky pri štandardizácii práce. 

Investícia do budúcnosti

Cena 220€ bez DPH na účastníka obsahovala: 

 • účasť na tréningu, 
 • nové kontakty,
 • benchmarking s ostatnými účastníkmi,
 • tréningové materiály, 
 • nové vedomosti, 
 • praktické zručnosti, 
 • občerstvenie, obed 
 • a na záver osvedčenie o absolvovaní.  

Ak získané zručnosti dokážete aj vy použiť vo vašej práci a podarí sa vám zvýšiť produktivitu na vašich pracoviskách, určite prínos tohto zlepšenia bude mnohonásobne vyšší ako je samotná výška účastníckeho poplatku.

Ale to nie je všetko!  Každému zlepšovateľovi, ktorému sa podarilo zrýchliť podnikový beh na maximum získal DARČEK v podobe knižnej publikácie! Získali tým nielen praktickú skúsenosť, ktorú zužitkujú vo vlastnom podniku, ale aj externý pohľad na nápady a postupy a možnosť benchmarkovať procesy.  

Členovia SLCP mali zľavu z účastníckeho poplatku. 

Očakávania sa naplnili a účastníci hodnotia tréning takto:

 • „Oceňujem podanie témy zaujímavou a praktickou formou.“
 • „Tréning mi pomohol pochopiť dôležitosť ergonomického dizajnu pracoviska a jeho vplyv na produktivitu a efektivitu… praktická časť tréningu bola veľmi užitočná.“
 • „Páčila sa mi návšteva inej spoločnosti a možnosť nahliadnuť do jej priestorov.“
 • „Účasť na tréningu hodnotím pozitívne. Odchádzam so znalosťami ako efektívnejšie vytvárať pracovné postupy a aj podklady k zaučeniu nových pracovníkov.“
 • „Tréning mi umožnil spoznať problémy, ktorým čelí hosťujúca firma a ostatní účastníci z iných firiem.“
 • „Musím vyzdvihnúť prístup, odbornosť a profesionalitu lektorov.“
 • „Som rád, že som si mohol vyskúšať prácu so softvérom AVIX – obrázkový pracovný prístup.“
 • „Mne osobne sa páčilo odprezentovanie témy a práca s ľuďmi z rôznych spoločností.“

Čo ocenili lektori tréningu?

 • Otvorené diskusie počas celého tréningu
 • Aktívne zapájanie sa účastníkov do problematiky
 • Spracované a odprezentované prezentácie účastníkmi zástupcom HOPI SK
 • Možnosť vyskúšať si softvér ako podporu pri analýze a meraní práce
 • Spracované návrhy na zlepšenie

Máte záujem o rovnaký/podobný tréning?

Máte záujem o realizáciu tréningu Detailné projektovanie pracovísk Vašej firmy, alebo o nejaký iný Training in the Factory? V tom prípade nás kontaktujte na vzdelavanie@centrumproduktivity.sk alebo telefonicky na čísle +421 910 705 876, kde sa bližšie dohodneme na možnosti úpravy programu, aktualizácii úloh, ktoré sa budú v rámci tréningu riešiť a pod.

Tešíme sa na spoločné reálne zlepšovanie produktivity v praxi.